top of page
white GnowangerupDHS_Logo IPS.PNG.png

GNOWANGERUP  DISTRICT HIGH SCHOOL

//  EST. 1908

Independent Public School

ANG PAHAYAG NG ATING PAARALAN
'Ang layunin ng aming pamayanan sa paaralan ay upang magbigay ng isang nakapupukaw at mapagmahal na kapaligiran na lumilikha ng pagkakataon para sa bawat bata na bumuo sa kanilang buong potensyal'.

  • Naniniwala kami sa walang kondisyon na positibong pag-aalala para sa lahat.

  • Nakatuon sa pag-aaral, katarungan, kahusayan at pangangalaga.

bottom of page