top of page

Ang Inaasahan naming Mga Pag-uugali

Sa Gnowangerup District High School mayroon kaming KOORT (ang Noongar na salita para sa puso)

Mabait kami, mOOrditj, nababanat at Sinusubukan namin

IMG_2613 (2).PNG

Pinangangalagaan at sinusuportahan namin ang bawat isa

IMG_2613 (3).PNG

Kami ay solidong mamamayan na kusang-loob na nagtutulungan upang mapagbuti ang aming pamayanan

Daig namin ang mga hamon, humingi ng tulong at umangkop upang sumulong

IMG_2613 (4).PNG
IMG_2613 (5).PNG

Nagtatrabaho kami upang mapagbuti ang aming mga sarili sa pamamagitan ng aktibong paggawa ng aming makakaya sa Lahat

bottom of page